Martine van Martine Leest

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan,
ver van de werkelijkheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen. 
Zij waren het van kind af aan.
Ida Gerhardt

Vanaf het moment dat ze kon lezen was Martine een gepassioneerde lezeres. Alles wat ze in handen kreeg verslond ze. Hier werd de basis gelegd voor een levenslange liefde voor het boek. Sommige boeken kunnen je leven veranderen. Al op zeer jonge leeftijd wist ze dat ze hoe dan ook ´iets met boeken´ wilde doen.

 Nulla aetas ad discendum sera. (Men is nooit te oud om te leren) Seneca

Ze koos uiteindelijk voor een studie als vertaler aan de Universiteit van Antwerpen en specialiseerde zich in de talen Engels, Duits en Deens. Nadat ze deze studie succesvol had afgesloten, volgde ze de tweejarige specialisatie als tolk. Tegelijkertijd begon ze aan de studie Literatuur- en Theaterwetenschap. Deze sloot ze een jaar na haar tolkenopleiding af met onderscheiding. Tegelijkertijd besefte ze dat de bestudering van de literatuur alleen niet volstond. Literatuur wordt immers gemaakt door mensen en dus beïnvloed door andere mensen, door belangrijke historische en politieke gebeurtenissen, en door andere kunsttakken.

Ze begon daarom Politieke en Sociale Wetenschappen te studeren als werkstudent. Deze studie sloot ze in drie jaar af met een onderscheiding. Het verbreedde haar perspectief aanzienlijk. Ondertussen begon zij te werken in het onderwijs en haalde ze haar academische lerarenbevoegdheid met grote onderscheiding. Een tweede passie had zich aangediend naast de literatuur, namelijk lesgeven.

Toen zij de kans kreeg om deze twee te combineren door les te geven over literatuur en cultuur greep zij deze mogelijkheid dan ook met beide handen aan. Momenteel is zij reeds veertien jaar werkzaam in de sociaal-culturele sector, waar zij zich bezighoudt met het ontwikkelen en doceren van literatuuronderwijs aan volwassenen. Daarnaast heeft zij een aantal artikels gepubliceerd.

Haar uitgangspunt is altijd dat een literair werk niet in een ivoren toren ontstaat. Een beter begrip van het mens- en cultuurbeeld uit de betreffende tijd en van de historische context waarin een werk ontstaat, maakt het lezen tot een totaalervaring en bijzonder verrijkend. Daarom wordt er ook gekeken naar de beeldende kunsten, de mode, de film, etc.

Momenteel volgt zij nog de studie Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.