Welkom in Utopia!

“Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt, is de moeite van het bekijken niet waard.”
~ Oscar Wilde

De mens droomt al sinds het begin van zijn ontstaan van een beter leven. Het begint al met de Hof van Eden als christelijk Paradijs. In de middeleeuwen vliegen de gebraden kippetjes je vanzelf in de mond in het Land van Cocagne.

Maar niet alleen materieel droomt de mens van een beter bestaan. De maatschappij moet ook op een andere manier ingericht kunnen worden, eerlijker, rechtvaardiger. Plato begint er al mee. Thomas More beschrijft de ideale staat in Utopia. Velen zullen volgen en hun ideale maatschappij ontwerpen. Niets dan goede bedoelingen en oprechte ideeën. Hoe komt het dan dat het merendeel van de utopieën lijkt op een totalitaire nachtmerrie, een Big Brother zonder weerga?

We nemen de utopische literatuur door de tijd heen onder de loep. We zien wat de oorspronkelijke bedoeling was, en hoe utopieën veranderen in dystopieën. Een fascinerende reis door de geest van de mens.