Rijke literatuur uit arme landen.

Gemis aan goederen is te herstellen, maar armoede van geest en ziel is hopeloos.

Montaigne

Bij het begrip Derde Wereld denken we altijd aan armoede en gebrek. Maar wat de literatuur betreft is dat echt niet het geval. De literatuur uit de Derde Wereld is rijk en gevarieerd, en wordt ook steeds meer gewaardeerd. We bekijken een waaier aan bekende en minder bekende auteurs en boeken. Op die manier maken we kennis met een literatuur die ons begrip verruimt en aanvult, en soms ook een heel andere invalshoek geeft dan we als westerling gewend zijn.

Natuurlijk krijgt u ook een lijst met titels en auteurs mee in de syllabus, zodat u in de bibliotheek rustig kunt zoeken naar wat u interesseert.