Lezingen

De lezingen gaan over een brede waaier aan onderwerpen, waarbij in eerste instantie de literatuur het uitgangspunt is. Deze wordt echter altijd in een breder cultureel kader geplaatst. Zo zien we waarom juist in die bepaalde tijd dat bepaalde boek wordt geschreven. We zien ook welke invloed de literatuur had op de maatschappij waarin ze ontstond. Zo ontdekken we vaak verrassende verbanden met andere culturele (kunst)uitingen, zoals de beeldende kunst, de mode, de muziek en de dans. De bedoeling is dus dat we uiteindelijk een totaalbeeld krijgen van de historische context waarin een werk totstand komt.