Freewheelen met Freud. Deel I en II

Dertig jaar heb ik me bezig gehouden met de psyche van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog altijd geen antwoord heb gevonden: Was will das Weib?!

Sigmund Freud

Deze dagcursus behandelt de belangrijkste theorieën van Sigmund Freud. In de voormiddag bekijken we de begrippen die hij heeft geïntroduceerd, en die bijna gemeengoed zijn geworden in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het Oedipuscomplex, neurotisch zijn, regressie vertonen… (zie ook www.martineleest.be/auteurscyclus/freewheelen-met-freud I)

´s Middags bekijken we de begrippen van Freud meer praktisch. Freud heeft bijvoorbeeld grote invloed gehad op de westerse kunst, de literatuur en de film. We zien hoe hij eigenlijk nog steeds alomtegenwoordig is in onze cultuur. (zie ook www.martineleest.be/freewheelen-met-freud II)

Deze cursus is ideaal als u snel uw kennis wilt opfrissen, maar ook als u een synthese wilt van de theorieën en begrippen van een van de belangrijkste westerse cultuurdenkers.