Dagcursussen

Bij de dagcursussen werken we een hele dag intensief rond één thema. In de voormiddag wordt meestal het theoretische gedeelte behandeld, en in de namiddag passen we deze theorie dan toe in een meer praktisch gedeelte. Deze dagcursussen kunnen zowel ter opfrissing en ondersteuning van het beroepsleven worden ingezet, als voor gewenste zelfontwikkeling.