Freewheelen met Freud I

Eet meer Freud, dan blijf je Jung.

Harry Mulisch

Freud is één van de grote cultuurdenkers van onze westerse wereld. Hij heeft ons bewust gemaakt van ons onderbewustzijn en ons opgezadeld met het Oedipuscomplex. Daarnaast heeft hij ook veel belangrijke werken geschreven, zoals Das Unbehagen in der Kultur, Die Traumdeutung…

Om alle verwijzingen en toespelingen naar Freud in de kunst, de literatuur en de psychologie te leren begrijpen, is deze avond ideaal. De belangrijkste begrippen en mechanismen in de theorie van Freud worden helder en duidelijk uitgelegd. Wat is het (super) ego, bestaat de kinderlijke seksualiteit, wat is een freudiaanse verspreking, enz. Ideaal om al die begrippen nu eens werkelijk te begrijpen. Dit eerste deel geeft u uitleg bij de belangrijkste theorieën van Freud.