Charles Dickens

Een tong: een uiterst fatsoenlijk ding zolang hij niet van een vrouw is.

De Pickwick Papers

In 2012 is het 200 jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren. Toen hij stierf in 1870 was hij Engelands populairste schrijver en werd er overal om hem gerouwd. Dickens is de belichaming van het Victoriaanse Engeland en al haar paradoxen. Hij hanteert de dubbele moraal voor man en vrouw, maar tegelijkertijd heeft hij veel meer oog voor de sociale misstanden van zijn tijd dan de doorsnee Victoriaan. Denk aan het onnavolgbare Oliver Twist. Hij is zonder meer de patriarch van de familie, maar tegelijkertijd is hij niet gespeend van een flinke portie sentimentaliteit.

Ook in zijn werk zie je die dubbelzinnigheid terug. De plots van zijn boeken zijn meestal flinterdun, zijn karakters daarentegen zijn magistraal. Hij schrijft om den brode, maar laat daarmee wel een aantal literaire klassiekers na, zoals A Christmas Carol. Kortom, een zeer intrigerende schrijver waar we meer over te weten zullen komen.