Auteurscyclus

In de auteurscyclus staat telkens één bepaalde auteur centraal. De aanleiding voor een auteurslezing kan heel divers zijn. Vaak wordt er een geboorte- of sterfjaar herdacht, maar ook voor bibliotheken of leesgroepen die een bepaalde auteur willen belichten kan dit interessant zijn. Het betreft overigens bijna altijd auteurs die klassiek zijn geworden door baanbrekende werken te schrijven, en die dus eigenlijk tijdloos zijn. De auteur wordt altijd in zijn historische en culturele context geplaatst, waardoor we een veel beter begrip van zijn werken krijgen.