Home

Cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je hebt geleerd.

Selma Lagerlöf

Op de website van www.martineleest.be vindt u een heel divers aanbod aan cursussen en lezingen. Het uitgangspunt hierbij is de literatuur, maar die wordt altijd in een brede historische en culturele context geplaatst. We snappen immers pas echt waarom een bepaald werk in een bepaalde tijd ontstaat, als we die tijd zelf ook geïnterpreteerd hebben. Zo ontstaat er een waaier van onderwerpen (geschiedenis, kunst en cultuur) die met elkaar verbonden worden. Door dit brede perspectief nemen het begrip en de kennis van een kunstwerk, en daarmee ook de interesse ervoor, enorm toe. Deze cursussen en lezingen laten u zo op boeiende wijze kennismaken met literatuur en cultuur.

 

Disclaimer en Copyright

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is zo zorgvuldig mogelijk opgemaakt door martineleest.be – drs. Martine Kouwenhoven. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen of bepaalde informatie kan achterhaald zijn door tijdsverloop. martineleest.be is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade door informatie die op deze site wordt getoond. Aan gegevens van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Op de website en alle daaraan gekoppelde activiteiten zijn auteursrechten van toepassing. Alle rechten op informatie die u op deze site aantreft berusten bij martineleest.be en drs. Martine Kouwenhoven. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook, en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door martineleest.be e/o drs. Martine Kouwenhoven.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard disk of geprint, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, en mits de documenten niet veranderd worden. Tevens moet de volgende copyright-tekst in elke kopij aanwezig zijn: © copyright martineleest.be. All rights reserved. Copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten mogen niet verwijderd worden, en de informatie mag niet worden gebruikt in een ander werk, andere publicatie of voordracht, of in welk ander medium ook.